روتاتور ( شيكر VDRL )

  - بدنه از ورق آهن 25/1 ميل با پوشش رنگ الكترواستاتيك
  - داراي كنترلر ديجيتال دور و دما
  - قابل تنضيم تا 200 دور
  - داراي سيستم گيربكس براي موتور با موتور آلماني