- بدنه از ورق آهن 25/1 ميل با پوشش رنگ پودري الكترواستاتيك
  - بدنة داخلي از جنس استنلس استيل
  - داراي فن سيركوليشن داخلي
  - داراي سيستم كنترلر ديجيتال
  - داراي دامنة دمائي محيط تا60 درجة سانتيگراد
  - داراي درب شيشه اي داخلي
  - خطاي 1/0 ± درجه
  - داراي سيستم سنسور پشتيبان